Trombocentrum Prof.Kvasnička s.r.o.

 

Sekce pro odborníky

Diagnostikujeme, léčíme i dispenzarizujeme pacienty s poruchami srážení krve se zaměřením na problematiku zvýšeného srážení krve – trombofilii. Může jít o vrozenou nebo získanou poruchu srážení krve, která je pravděpodobnou příčinou zvýšeného sklonu k trombóze. Zvláštní pozornost je třeba věnovat skupině pacientů s opakovanými flebotrombózami (hlavně před 45. rokem věku), s cévními mozkovými příhodami, s plicními emboliemi a infarkty myokardu v mladším věku (před 35. rokem). Dále by měly být vyšetřeny i ženy s trombotickými komplikacemi při hormonální antikoncepci nebo hormonální substituci a ženy s opakovaně předčasně ukončenou graviditou. Právě včasná diagnóza, dispenzarizace a případná dostatečná antikoagulační profylaxe těchto nemocných sníží výskyt trombotických komplikací a umožní zdárné donošení plodu, fyziologický porod a normální průběh šestinedělí.
V Trombocentru je také v indikovaných případech prováděna odborná konzultace u komplikací a také volba potřebné délky antikoagulační léčby při riziku rekurence tromboembolické příhody.

Tato doporučení vychází z Doporučení České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP k plnění úkolu celoevropského programu prevence tromboembolismu - Thrombosis 2020: http://www.csth.cz/index.php?goto=doporucenepostupy (Trombotická centra – doporučený postup)

Vybrané pacienty přebíráme i do ambulantní péče, aktuálně máme uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami (kód): 111 (VZP), 201 (VoZP), 205 (ČPZP), 207 (OZP), 209 (ZPŠ).

Samoplátci: přednostní termíny, individuálně připravené programy

 
 

© Trombocentrum Prof. Kvasnička s.r.o 2017 | Provozováno na CMS E4E

Oplanská 2614/11, Praha 9, 190 16
Obchodní centrum (OC) Blatov, 1. poschodí (výtah)